There was a problem loading the comments.

Změna databáze (nový rok) - Pohoda

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

V sekci Nastavení učet. SW třeba změnit pole Cesta k databázi / Připojovací řetězec (dle verze Pohody) a Jméno souboru agendy  - třeba přepsat na aktuální název databaze (zjistíte v Pohodě např. v sekci Soubor/Účetní jednotky) a klikněte na Uložit a aktualizovat nastavení.

bcecf649604cafce92f4ba9bfdaa1d7b41f900b7aef19e3b765ee5263859fb29992b58fd37a2ced2?t=3a6244719124be642284cf6a2366cfe5

 

pokud účtujete v přechodném období je třeba nastavit uživatele přes kterého běží napojení také do přechodného období - klikněte dole v liště na rok a vyberte následně období dle nabídky

 

5f63adbfa367fdaaddbee65d28b73ee44f91cbc4b8c5269496704a306a9b171ca65d6ac46f25b77c?t=64f3769a4f744dd582d882c33eda1e60

 

 


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© shopsync